Tweede informatieavond buurtbewoners

Omwonenden werden tijdens een inloopavond op  21 april bijgepraat over de stand van zaken rondom het project. De bezoekers konden hun reactie geven op de eerste schetsen van het project die op grote borden gepresenteerd werden.

Tussen 19.30 en 21.00 uur liepen ruim vijfentwintig omwonenden en geïnteresseerden binnen bij het Theehuys op de Museumwerf.

Ze bezochten de verschillende tafels  met ieder hun eigen onderwerp. Een toelichting op het proces en de planning, kennismaking met Huis Mandala en het verkennende ontwerp (de eerste schetsen). Er was volop ruimte voor vragen, om met elkaar in gesprek te gaan en om zorgen of ideeën in te brengen. Dit kon onder andere door het opplakken van post-its op twee borden….

Dit zijn de schetsen die (o.a.) gepresenteerd zijn op de inloopavond. Deze schetsen zijn nog zeer voorlopig en het zou zo maar kunnen dat ze nog veranderd worden. 

  • Aan de noordzijde van de kavel staan op dit moment 9 parkeerplaatsen ingetekend. Deze zijn bestemd voor (het bezoek van) de bewoners en voor de zorgverleners.
  • Parkeerplekken voor de buurtbewoners langs de Emmaweg zullen worden behouden
  • Op de hoek aan de zuidwest kant is de entree te zien, met daarbij een fietsenstalling en een haal- en brengplek voor wanneer de bewoners naar de dagbesteding gaan
  • De noordwest hoek van de kavel wordt ingericht als tuin met terras
  • Aan de oostkant staat een openbaar stuk groen ingetekend, met een pad dat openbaar toegankelijk is

Nieuwsbrief zomer 2022

24 juni 2022