Stichting Wooninitiatief Huis Mandala

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Stichting Wooninitiatief Huis Mandala is als volgt samen gesteld:

  • R.O. Riezebos (Oscar), voorzitter
  • P. Mennen (Peter), secretaris
  • P. Kinds (Patrick), penningmeester
  • R. Martherus (Reny), bestuurslid
  • A. Mennen – Sijtsma (Anita), bestuurslid

Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

Gegevens Stichting

  • Naam: Stichting Wooninitiatief Huis Mandala
  • Begindatum ANBI registratie: 01-01-2023
  • RSIN nummer: 858980307
  • Adres: Donkeregaarde 84, NIEUWEGEIN, info@huismandala.nl

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel het bieden van huisvesting en zorg op maat voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Beleidsplan

De stichting is voornemens om samen met partijen (gemeente Nieuwegein en woningbouwvereniging Jutphaas Wonen) om huisvesting te gaan realiseren op de plek van voormalig zwembad in Vreeswijk (Locatie Pinguïn). Het doel is uiteindelijk op basis van continuïteit een huis te gaan exploiteren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking. De Stichting zal in het komende jaar (2024) fondsen gaan werven. Deze fondsen worden aangewend om additionele investeringen in het huis te kunnen doen. Het komend jaar zal het beleidsplan verder vorm worden gegeven en uitgebreid.