onze visie

In onze visie op het zelfstandig wonen van onze kinderen zijn wij uit gegaan van 4 pijlers:

    • liefdevol
    • huiselijke sfeer
    • kwaliteit in zorg
    • levensloopbestendig

liefdevol

Onze kinderen hebben ieder hun beperkingen en talenten waar aandacht voor moet zijn op een liefdevolle en beschermende manier. Zo kunnen ze zich in hun eigenheid blijven ontwikkelen waarbij er op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. In deze geborgenheid heeft men aandacht voor elkaar, laat men elkaar in zijn waarde en respecteert ieders privacy. Door dit alles kunnen ze hun talenten blijven ontwikkelen en blijven ze groeien als mens.

Belangrijke begrippen zijn wederkerigheid, geloof in ontwikkeling, emotionele betrokkenheid, contact, relatie en gemeenschappelijke aandacht.

huiselijke sfeer (wonen)

Wonen betekent voor ons in de eerste plaats een “thuis” hebben. Een omgeving waar je je op je gemak voelt, waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt om wie je bent. Waar je de  noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt. Een plek die je zelf vorm en inhoud geeft, van waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan en een plek waar je je wezenlijk “thuis” voelt.

Onze kinderen zijn (volwaardige) mensen met hun eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. Het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden (en het leren omgaan met hun beperkingen) vraagt nu vaak een grote investering van de mensen om hen heen. Daarom vinden we het belangrijk om samen met onze kinderen te zoeken naar een goed evenwicht tussen die ondersteuning en hun eigen mogelijkheden zonder dat zij zichzelf daarbij overschatten en overschat worden. We verwachten dat een goede invulling zal leiden tot een veilige en aantrekkelijke woonplek.

kwaliteit in zorg

In ons wooninitiatief is 24-uurs zorg van deskundig personeel  in de nabijheid aanwezig. Bewoners worden begeleid en ondersteund op persoonlijk, fysiek en sociaal en emotioneel vlak.

Wij vinden het belangrijk om te streven naar continuïteit van zorg; vertrouwde gezichten en goede communicatie zijn voor onze kinderen en hun omgeving van groot belang. Dit stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling doordat ze zich veilig en gezien voelen

levensloopbestendig

Als ouders, familie en of verzorgers van de bewoners vinden wij het belangrijk om mee te blijven kijken en denken met al het reilen en zeilen in het huis Mandala. Kijkend naar de toekomst zullen andere relaties moeten worden ingezet om dit te kunnen waarborgen.