bouw van Huis Mandala

Het verkennend ontwerp voor Huis Mandala is afgerond en goedgekeurd door alle partijen, Jutphaas Wonen, Gemeente Nieuwegein en Stichting Huis Mandala. Op dit moment (maart 2024) heeft de architect het voorlopig ontwerp afgerond. Het voorlopig ontwerp is al goedgekeurd door de welstandscommissie.

Op deze pagina zal steeds de laatste stand van zaken getoond worden. In het ontwerp zal gaandeweg steeds meer detail en zekerheid gaan zitten, op dit moment is de status van het ontwerp nog voorlopig.

Meer informatie op de website van de Gemeente Nieuwgein: https://www.nieuwegein.nl/projecten/de-pinguin