College Gemeente Nieuwgein gaat ook akkoord

Op dinsdag 27 juni heeft het college van B&W van de Gemeente Nieuwegein het principeverzoek voor Huis Mandala goedgekeurd. Dat is heel mooi nieuws. Jutphaas Wonen en Stiching Huis Mandala hadden al eerder hun fiat gegeven dus nu staan alle seinen op groen voor het realiseren van Huis Mandala! Op dit moment wordt de verkoop van het perceel in Vreeswijk voorbereid. Ook wordt er nog in meer detail gekeken naar de voorwaarden die aan het principe besluit gesteld worden. Dat gaat onder andere over het behoud van de bomen aan de Emmaweg en de classificatie van het soort afval dat door Huis Mandala geproduceerd zal worden.

Krantartikel in Het Kontakt – De Molenkruier van 3 juli 2023

Lees online: https://www.molenkruier.nl/nieuws/nieuws/353039/nieuwegein-wil-18-studio-s-bouwen-op-voormalige-zwembadlocatie-in-vreeswijk