Directie Jutphaas Wonen gaat akkoord

Op dinsdag  28 maart 2023 heeft de directie van woningbouwvereniging Jutphaas Wonen groen licht gegeven voor de bouw van Huis Mandala. Dat is ontzettend goed nieuws want het betekent niets minder dan dat Jutphaas Wonen Huis Mandala financieel haalbaar vindt. Nu dit besluit is genomen gaat de architect van HEVOFame direct aan de slag om het ontwerp van Huis Mandala te maken.

Jordi Vermaas, directeur bestuurder van Jutphaas Wonen liet eerder al merken geïnspireerd te zijn door het enthousiasme waarmee wij als bestuur Huis Mandala proberen te realiseren. Ook zij als woningbouwvereniging willen heel graag dat het initiatief een succes wordt. We vonden het heel fijn om te horen dat Jutphaas Wonen Huis Mandala zo’n warm hart toedraagt.

Het besluit is niet zo maar tot stand gekomen. In het afgelopen half jaar is er door HEVOFame hard gewerkt aan de onderbouwing van de financiële haalbaarheid. Er is een uitgebreid programma van eisen opgesteld en een financiële business case. Ook zijn er keuzes gemaakt over de zogenaamde demarcatie van Huis Mandala. Dit gaat over de toewijzing van de kosten van verschillende onderdelen van het gebouw, of deze kosten gedragen worden door Jutphaas Wonen of gefinancierd moeten worden door onszelf. 

Met hulp van de business case konden wij  ook zien dat Huis Mandala voor ons zelf financieel haalbaar is. Wat niet wegneemt dat we voor een aantal grote uitgaven zelf financiering willen gaan vinden. Sponsoring en fondsenwerving is daarom een van de volgende stappen die ons te doen staan!